Program Microcraft

SEBEVZDĚLÁVACÍ PROGRAM MICROCRAFTCo je to MicroCraft?   

MicroCraft je:
  •  online samostudijní kurz, který je
  •  možné absolvovat bez pomoci zvenku
  •  a plánovat podle vlastních časových možností.

Kurz je navržený primárně pro řemeslníky a pro poskytovatele služeb v malých a středních podnicích, kteří si přejí si doplnit základy marketingu. Jde v něm zejména o promyšlení silných a slabých stránek své formy z různých úhlů pohledů.


Co je cílem sebevzdělávacího programu?

  • Osvětlit význam marketingu
  • Zlepšit marketingové dovednosti účastníků
  • Ujasnit si osobní byznys cíle

Kurz není náhražkou komplexního marketingového vzdělání, ale nabízí odpovědi na některé otázky týkající se vašich silných a slabých stránek. S takovou znalostí můžete snáze překonávat své mezery, případně vyhledat pomoc odborníka na danou oblast. V tomto kurzu se dotknete každého obecnějšího tématu, abyste mohli jít dál bez plýtvání finančními i lidskými zdroji.
Pozor: procházejte moduly pečlivě s odhlédnutím od každodenní rutinní práce - jde o to, analyzovat váš marketing a nalézt možnosti vylepšení.


Jaká je struktura programu a modulů?

Program

Výuková platforma je rozdělená do tří hlavních kapitol, které se dále skládají z jednotlivých modulů.

1 Marketing + analytická fáze: výsledkem jednotlivých modulů by mělo být vytvoření profilu vaší společnosti, který pak dále použijete
2 Uvedení na trh
3 Příklady dobré praxe z různých regionů a řemesel

Učební obsah je k dispozici v těchto jazycích: němčina, angličtina, čeština a slovinština.

Proces učení v každé kapitole závisí na znalostech účastníků. Nicméně přesto doporučujeme procházet moduly ve stanoveném pořadí.

Kapitoly o marketingu a analýze se soustřeďují zejména na vytváření vlastního byznys profilu. Každá kapitola poskytuje i základ teorie, které můžete srovnat s vaší konkrétní situací.

Výsledky této analýzy jsou pak základem pro navazující práci v rámci kapitoly "Uvedení na trh". Je vhodné projít všemi moduly a zodpovědět všechny otázky, abyste získali skutečně komplexní obraz svého podniku. Přesto může každý modul plnit svoji funkci i nezávisle na ostatních a sebe-testování tím může odhalit zásadní nedostatky. Je důležité podotknout, že test je tu jen pro vás samotné. Snažte se proto odpovídat objektivně, pokud chcete co nejvíce získat.

V kapitole Uvedení na trh se identifikují strategie a příležitosti, které můžete dále využít. Tato část slouží hlavně k tomu, abyste rozpoznali své možnosti. Nečekejte nemožné - kurz vám nepřinese hotová řešení. Může vám však pomoci k tomu, abyste si analyticky zhodnotili silné a slabé stránky svého podniku.

Závěrečné kapitoly se věnují příkladům dobré praxe z různých oblastí i řemesel.

Kapitoly jsou rozděleny do modulů, které na sebe obsahově navazují. Některé části se tematicky překrývají, protože je nezbytné příklady ukázat z různých úhlů pohledu. Jednotlivé části tak spolu tvoří síť informací, ze kterých si můžete vytvořit vhodný celek.

Moduly

V zásadě je každý modul tvořen těmito částmi:

  • Vstupní scénář, tkerý slouží jako srovnání s reálnou situací
  • Popis a informativní část: obsah modulu
  • Otázky ohledně vašeho podniku
  • Factbox: pokud stojíte o větší detaily, zde najdete více informací k danému tématu

Úvod a pokyny

 
"Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem."
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.